ileyh

ileyh
ə. ona, ona doğru, ona tərəf

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • İLEYH — Ona. (Erkek olan tek kimse için …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUZAFUN İLEYH — İsim tamlamasında (izâfet terkibinde) muzâfın (belirtenin) bağlı bulunduğu ismin hâli.Türkçede muzâf sonra gelir. Evin kapısı dediğimiz zaman, ev; muzâfun ileyh; kapı; muzâfdır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • müşar(ün)ileyh — ə. haqqında danışılan, yuxarıda göstərilən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müzaf(ün)ileyh — ə. qrammatikada: izafət birləşməsində təyin edən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • MEVKÛLÜN İLEYH — Kendisine bir iş bırakılan adam. Vekil …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUMA-İLEYH — (Mumâileyhâ) Kendisine işâret edilen. İsmi evvelce geçen …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜHDA-İLEYH — Kendisine hediye verilen kimse …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜMA-İLEYH — (Bak: Mumâileyh …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜRSELÜN İLEYH — Fık: Kendisine bir şey gönderilmiş olan. Söz kendisine tebliğ olunan kimse. (Bak: Mürsel …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MÜSNEDÜN İLEYH — Özne, fail. Edebiyatta sözün birinci rüknüne denir. Kendine isnad edilen. (Nahivde buna mübtedâ denir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”